بیع وقف جایز است؟
91 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای این‏که شخصی بتواند مالی را بفروشد باید مالک آن باشد یا از طرف مالک اجازه‏ ی فروش مال آن را داشته باشد. مال موقوفه نه ملک واقف است نه متعلق به موقوف‏ علیهم بلکه خودش شخصیت حقوقی جداگانه ‏ای دارد. برابر ماده‏ ی٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده ‏ی آن می‏باشد.» بنابراین پس از وقف نمودن یک مال، واقف یا موقوف‏ علیهم نمی‏توانند آن را بفروشند. نتیجه گیری :فروش اموالی که نقل و انتقال آن ممنوع است باطل است. (ماده ‏ی٣۴٨ ق.م) در وقف نیز اراده‏ ی مالک موجب می‏شود که مالش به‏طور دایمی حبس شود و برای همیشه غیر قابل نقل و انتقال باشد. فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل است و تا زمانی که هدف از وقف قابل تحقق یافتن است مال موقوفه فروخته نخواهد شد. بنابراین در مواردی فروش موقوفه اجازه داده می‏شود که تحقق آن هدف به‏گونه‏ای که واقف قصد نموده ممکن نباشد و ادامه دادن حبس مال بی فایده باشد. قانون مدنی خراب شدن موقوفه و عدم امکان انتفاع یا در معرض خرابی بودن و راهی برای عمران نداشتن را جوازی برای فروش تمام یا قسمتی از مال موقوفه دانسته است. هم‏چنین در ماده‏ی٣۴٩ق.م نیز استثنای دیگری بیان شده که عبارت است از ایجاد اختلاف بین موقوف‏علیهم. بنابراین با وجود ممنوعیت فروش مال موقوفه، در سه مورد فروش مال موقوفه امکان‏پذیر است. ١- خراب شدن مال موقوفه٢-خوف خراب شدن موقوفه٣- بیم خونریزی ناشی از اختلاف بین موقوف‏ علیهم