به عشق رهبر دلها حماسه خواهم ساخت
107 بازدید
تاریخ ارائه : 5/21/2013 7:49:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

 به عشق رهبر دلها حماسه خواهم ساخت

در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، کم کم باید آماده جدی ترین حماسه آفرینی شویم البته از نوع سیاسی اش !، مسلماَ طبق فرمایشات متعدد مقام معظم رهبری حضور در این انتخابات و البته انتخاب اصلح هم حق و هم وظیفه ی یکایک ماست. ولی چیزی که مهمتر است اینکه اجازه نخواهیم داد حوادث ۸۸ اتفاق بیفتد و احدی به خود اجازه دهد که دل رهبر عزیزمان را خون کند. این بار هم ایستاده ایم ولی محکم تر از قبل، جدی تر از قبل و با هوش تر از قبل.